فرمانداری جهرم1399/09/27 08:27 459
طرح قرارگاه محله محور
با اجرای صحیح و مبتنی بر یک برنامه ریزی منسجم طرح قرارگاه محله محور شهید سلیمانی که تا پایان امسال ادامه دارد، می‌توان گام مؤثری در کنترل شیوع و قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا برداشت.