عمومی


1399/09/11 09:20 473
کشف دومین انبار احتکار
لو رفتن احتکار ها در جهرم همچنان ادامه دارد/کشف دومین انبار احتکار روغن موتور خودروهای سبک و سنگین در جهرم

1399/09/11 09:51 518
موجی از همدلی و مهربانی در جهرم
افتتاح شعبه دوم مرکز نیکوکاری رزمندگان اسلام شهرستان جهرم در تاریخ ۹۹/۹/۹ ساعت ۹ صبح وتهیه ۹۹۹بسته حمایتی و معیشتی جهت نیازمندان شهرستان جهرم .