عمومی1399/09/07 08:37 549
 *هشدار پلیس فتا جهرم*
ثبت نام در سایت های *دیوار* و *شیپور* و استفاده از آن ها به هیچ وجه نیاز به پرداخت وجه از طریق درگاه بانکی ندارد.