عمومی

1399/07/29 10:04 440
 طرح تشدید بازرسی بهداشتی
همشهریان عزیز جهرمی شکایات خود از رعایت نشدن دستورالعمل های بهداشتی در سطح شهرستان را به سامانه ۱۹۰ اطلاع بدهند

1399/08/01 08:52 430
افتخارآفرینی تیم پاورلیفتینگ
افتخارآفرینی تیم پاورلیفتینگ شهرستان جهرم که در مسابقات پاورلیفتینگ اتحادیه IGPU قهرمانی کشور ، ورزشکاران جهرم صاحب ۷ مدال رنگارنگ دیگر شدند.