عمومی


1399/05/07 08:21 723
افتتاح صندوق امانات
🔸افتتاح صندوق امانات بانک ملی شعبه مرکزی جهرم با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان جهرم و رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان فارس

1399/05/07 08:28 428
حضورمعاون وزیردرجهرم
حضور یک معاون وزیر دیگر در منطقه ویژه اقتصادی جهرم/منطقه ویژه اقتصادی جهرم همچنان در انتظار جذب سرمایه گذار