عمومی
1399/04/15 07:44 423
برنامه پروازبه تهران
🛫با خرید بلیط پرواز جهرم به تهران از توسعه فرودگاه جهرم و برقراری پروازهای بیشتر حمایت کنیم.


1399/04/15 07:50 588
پیام روحانی : نزدن ماسک
روحانی: کارمندانی که ماسک نزنند، غیبت می‌خورند/از فردا به کسانی که ماسک ندارند، خدمات ارائه داده نمی‌شود


1399/04/15 08:11 450
ماسک "سوپاپ دار"
ماسک "سوپاپ دار" که اشتباها به آن فیلتردار میگویند، یکطرفه بوده و بازدم فرد را بیرون میدهد