عمومی1399/03/31 07:51 523
 احداث سالن کاراته
عملیات احداث سالن تخصصی کاراته شهرستان جهرم در مجموعه ورزشی شهید فرجام آغاز شد.