عمومی1399/02/28 11:59 546
جشن گلریزان
اداره زندان و انجمن حمایت از زندانیان شهرستان جهرم برگزار می کند: *


1399/02/28 12:50 498
اسفالت شهر
🔶آسفالت برخی از کوچه‌های شهرک انقلاب توسط شهرداری جهرم


1399/02/28 01:01 511
 برداشت گل محمدی
🌸آغاز برداشت از 50 هکتار سطح زیر کشت گل محمدی در شهرستان جهرم

1399/02/28 01:06 519
بازدید رئیس شورای
بازدید دهقانیان رئیس شورای اسلامی جهرم از روند زیر سازی خیابان ها و معابر در حال انجام شهرک شهید دستغیب و کوچه شهدای کاظمیه