عمومی1399/02/25 11:27 551
جلسه رفع موانع تولید
✅ تاکید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان جهرم: ایجاد فرصت مناسب برای واحدهای زیان دیده

1399/02/25 12:05 598
وضعیت قرمز
وضعیت قرمز: از کودک ۲ ساله تا پیرمرد ۷۴ ساله / کرونا با شدت بیشتر به شهرستان‌های جهرم و خفر بازگشت

1399/02/25 12:12 738
 محفل انس باقران
برگزاری دومین محفل انس و کرسی تلاوت قران کریم کارکنان سپاه جهرم


1399/02/25 12:38 588
روزنگار
روزنگار *فردوسی_زبان_فارسی*
1399/02/26 09:08 649
برداشت گل گاوزبان
این روزها کشاورزان خفری در حال برداشت گل گاوزبان از مزارع کشاورزی خود هستند.