عمومی1399/02/15 07:18 667
کشف مواد مخدر
سواري وانت پرايد حامل ترياك در جهرم به مقصد نرسيد


1399/02/16 07:33 528
کمک خیرین بخش کردیان
کمک 200 میلیون تومانی خیرین و مردم بخش کردیان به رزمایش مواسات و همدلی در ماه مبارک رمضان


1399/02/16 11:36 507
زیرسازی معابر
آغاز زیر سازی در شهرک ایثارگران توسط شهرداری‌جهرم