عمومی

1399/02/12 07:52 555
اطلاعیه به دلیل کاشی
به دلیل کاشی کاری پیاده‌رو خیابان فرصت جنوبی خواهشمند است وسایل کسب خود را از پیاده‌رو این خیابان جمع‌آوری نمایید.

1399/02/12 07:57 563
پیام تبریک ، روز کارگر
پیام تبریک به مناسبت روز کارگر؛ روز قویترین‌ها، زحمت‌کش‌ترین‌ها و بی‌توقع‌ترین‌ها مبارک.