عمومی
1400/04/09 09:19 1906
بزرگمردی از تبار سخاوت
مرحوم حاج مرتضی ابوطالبی بزرگمردی از تبار سخاوت بود که با خلوص نیت در جهت توسعه علم و آموزش و فرهنگ و سلامت شهرستان جهرم گامهای بلندی برداشت.


1400/04/09 01:58 2286
چاه قدیمی در جهرم
توضیحات آقای جعفر مصلی نژاد در مورد چاه گبرا (آتش پرستان) در جهرم


1400/04/13 07:59 315
جذب پلیس افتخاری
جذب پلیس افتخاری (حق‌الزحمه ای) متخصص در حوزه مشاوره و مددکاری