شهرداری

1399/06/01 01:40 479
بازدید دکتر‌مدبر,,,
بازدید دکتر‌مدبر امام جمعه جهرم و مهندس نظری شهردار جهرم با هیئات همراه از پروژه های روزانه شهرداری جهرم