شهرداری


1399/03/19 07:56 815
آغاز موزائیک فرش
آغاز موزائیک فرش ضلع غربی بلوار شهید رجایی و خیابان فرصت جنوبی توسط شهرداری جهرم

1399/03/20 09:27 763
ادامه آسفالت
آسفالت خیابان عرفان (شهرک شهید دستغیب) توسط شهرداری جهرم

1399/03/22 12:38 649
پروژهای انجام شده
مروری بر پروژه‌هایی که در این روزها شهرداری جهرم به سرانجام رسانده یا در حال آنجام آن می‌باشد.


1399/03/25 11:27 505
جریمه عوارض نوسازی
جریمه سالیانه برای افرادی که عوارض نوسازی شهرداری جهرم را پرداخت نکنند.

1399/03/26 07:51 513
شیوع موج دوم
شهردار جهرم: افزایش تعداد‌ مبتلایان به ویروس کرونا باعث شیوع موج دوم این بیماری در جهرم است.

1399/03/27 07:14 561
مهلت پرداخت عوارض
جریمه سالیانه برای افرادی که عوارض نوسازی شهرداری جهرم را پرداخت نکنند.

1399/03/27 07:18 525
ادامه آسفالت
آسفالت قسمت اصلاح شده بلوار شهید رجایی توسط شهرداری جهرم


1399/04/03 07:50 525
ادامه آسفالت
آسفالت برخی از معابر سطح شهر جهرم توسط شهرداری‌جهرم