شهرداری

1400/10/18 02:03 436
آغاز نهضت آسفالت
آغاز نهضت آسفالت در شهر جهرم / در سال‌های اخیر به جای آسفالت کردن معابر، روکش مجدد برخی خیابان‌ها صورت گرفته است