شهرداری


1400/03/23 01:18 344
 مزایده عمومی
استند و بیلبوردهای سطح شهر توسط شهرداری جهرم به مزایده عمومی گذاشته شد.

1400/03/24 10:37 366
اصلاح جوی آب
🔹اصلاح جوی آب در خصوص دفع‌آب‌های سطحی خیابان فرصت جنوبی و جمهوری اسلامی