شهرداری1400/02/19 07:06 456
زیرسازی معابر در بلوار رهبری
♨️پنج هزار متر مربع زیرسازی معابر به صورت هم زمان در منطقه بلوار رهبری توسط شهرداری جهرم در حال انجام می‌باشد.

1400/02/29 07:42 609
پیام تسلیت
⚫️پیام تسلیت شهردار جهرم، درپی درگذشت پدر شهید سرلشکر خلبان ابوالفضل اسدزاده1400/03/03 09:05 430
نشست مطبوعاتی شهردار
نشست مطبوعاتی شهردار جهرم با اصحاب رسانه شهرستان جهرم در خصوص عملکرد شهرداری در دو سال اخیر