شهرداری1399/12/11 07:27 455
 اجرای کف پوش گرانولی
♨️ اجرای کف پوش گرانولی زمین بازی کودکان در پارک کوهسار توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری جهرم


1399/12/29 07:41 474
 حالت آماده باش
♨️مهندس نظری شهردار جهرم اعلام کرد که مجموعه شهرداری در پی آغاز وزش باد شدید به حالت آماده باش در آمده است.