شهرداری1399/11/02 07:40 501
حیدر فلکی روحش شاد و یادش گرامی باد
یکی‌از خادمین خلق در عرصه سلامت و بهداشت محیط شهری که در اذهان بیشتر مردم شناخته شده بود، حیدر فلکی عزیز ناظر و کارگردان زحمت‌کش خدمات شهری
1399/11/08 07:50 458
پیروزی تیم هندبال
*پیروزی تیم هندبال جهرم برابر نماینده اصفهان/تیم جهرم جز ۴ تیم برتر کشور*