آتش نشانی
1399/02/29 09:04 1030
اطفاء آتش سوزی
اطفا اتش سوزی ۳ باغ و ۴ مرتع و یک منزل مسکونی در کمتر از ۷ ساعت

1399/02/31 11:20 648
نجات سگ زیر پل
♨️آزاد سازی حیوان (سگ) گیر افتاده در زیر پل در منطقه ی فرهنگ شهر