جلسه شورای هماهنگی ترافیک

جلسه شورای هماهنگی ترافیک با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان جهرم و مهندس اورنگی کارشناس ارشد ترافیک به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل ترافیکی شهرستان

نظرات 0


آخرین مطالب