احداث ساختمان اداری هواشناسی

بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان جهرم به همراه مهندس حقیقت معاون سازمان هواشناسی کشور و مهندس قطره سامانی رئیس سازمان هواشناسی استان فارس از ایستگاه هواشناسی فردوگاه جهرم به منظور بررسی احداث ساختمان اداری هواشناسی و چارت سازمانی هواشناسی فرودگاه

نظرات 0


آخرین مطالب