اطلاعیه مهم فوری

رانندگان محترم
استفاده از ماسک برای شما ومسافرین الزامی میباشد
تعداد سرنشین مجاز ۳نفر میباشد
از سوار نمودن مسافرین بودن ماسک جدا خوداری کنید
درصورت رعایت نکردن هریک از این موارد باتوجه به اینکه شهر در وضعیت قرمز میباشد خودرو تاکسی شما توقیف وجریمه برای شما لحاظ میگردد

نظرات 0


آخرین مطالب