رفع تصرف غیر مجاز

رفع تصرف غیر مجاز در ورودی شهرک ایثارگران توسط شهرداری جهرم

🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، ابوذر اکوان معاون خدمات شهری شهرداری جهرم از رفع تصرف غیرمجاز در ورودی شهرک ایثارگران خبر داد.

🔸پس از گزارش‌های مردمی و بررسی‌های بعمل آمده توسط گشت تخلفات ساختمانی در‌خصوص تصرف حریم رودخانه و حصارکشی غیرمجاز در ورودی شهرک ایثارگران کارشناسان حوزه تخلفات ساختمانی به محل اعزام و اقدام به رفع تصرف نمودند.

🔹از شهروندان عزیز درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز با شماره ۱۳۷ یا ۵۴۲۳۴۷۷۰ واحد تخلفات ساختمانی تماس گرفته و گزارش نمایند.

نظرات 0


آخرین مطالب