رنگ آمیزی تک لبه بلوار‌های سطح‌شهر

عملیات رنگ آمیزی تک لبه بلوار‌های سطح‌شهر توسط شهرداری جهرم

🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، مهندس بهمنی سرپرست شهرداری جهرم از رنگ آمیزی تک لبه بلوارهای سطح‌شهر خبر‌ داد و گفت:

🔸رنگ‌آمیزی تک‌لبه‌های سطح شهر یکی از رسالت‌های شهرداری می‌باشد که تاثیر زیادی بر منظر شهری از نگاه رهگذران دارد.

🔹به منظور زیبایی محیط شهری و ایجاد چهره‌های مناسب شهرنشینی و تزئینات شهری، عملیات رنگ‌آمیزی تک لبه بلوارهای سطح‌شهر در دستور کار قرار گرفت و آغاز گردید.

🔸یکی از اهداف شهرداری جهرم رسیدگی به سیمای شهری می‌باشد که در این راستا خرید رنگ و اجرای این پروژه مبلغی بیش از هفت میلیارد ریال هزینه در بر داشته است.

نظرات 0


آخرین مطالب