اربعین حسینی تسلیت باد

بسوز ای دل 
که امروز اربعین است

عزای پور ختم المرسلین است
قیام کربلایش تا قیامت 

سراسر درس، بهر مسلمین است
اربعین حسینی تسلیت باد

 

نظرات 0


آخرین مطالب