شروع مجدد آسفالت معابر

🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، آسفالت معابر سطح شهر مجددا آغاز گردید و بلوک ۲۳ شهدای کاظمیه آسفالت شد.

🔸بلوک ۲۳ شهدای کاظمیه با متراژ بالغ بر ۹۰۰۰ مترمربع و هزینه ایی نزدیک‌به ۲۰ میلیارد ریال آسفالت‌گردید.

🔹گفتنی‌ست آسفالت معابر اصلی و فرعی سطح شهر بدون وقفه در‌حال انجام‌می‌باشد.

نظرات 0


آخرین مطالب