عملکردهیات بدمینتون شهرستان جهرم

🔴حضوردوداورفعال ازجهرم آقایان صادق چاشنی گر، داوودقسامی
 🌐 جمعا 16بازیکن در انفرادی ودونفره شرکت کردند
ایمان فاخر،علیرضا فاخر درجمع 8تیم برتردونفره
ایمان فاخرکوچکترین بازیکن درجمع 16نفربرترانفرادی 
🔶حضورچهار تیم دونفره درجمع 16تیم درمسابقات رنکینگ سطح سه کشور نشان ازعملکرد قابل قبول هیات جهرم.                                                    روابط عمومی هیات بدمینتون استان فارس

نظرات 0


آخرین مطالب