اجرای‌جدول جدیدسطح شهر

اجرای ۱۳۷۰ متر طول جدول و تخلیه ۲۰۰۰۰ مترطول از جداول سطح شهر توسط شهرداری جهرم

🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، مهندس اسدی شهردار جهرم از اجرای‌جدول جدید به ارزش شش میلیارد و هشتصد میلیون‌ریال و تخلیه جداول موجود به متراژ ۲۰ هزار متر مربع خبر داد.

🔸اجرای جدول به متراژ ۱۳۷۰ متر طول به مبلغ شش میلیارد و هشتصد میلیون ریال در بلوار حرم تا حرم، کوی شهید ‌سحرخیز و بلوار سپاه 

🔹همچنین ۲۰ هزار مترطول تخلیه جداول بلوار رهبری، بلوار مطهری و بلوار سپاه، بلوار بسیج، بلوار خلیج فارس، میدان جهاد، بلوار امام خمینی ره، خیابان ولی عصر و فرهنگ شهر پس از سال‌ها انجام گردید.

نظرات 0


آخرین مطالب