طرح سوال از شهردار جهرم کلید خورد

دکتر سامانی سخنگوی شورای شهر جهرم گفت :

 به استناد ماده ۸۳ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با توجه به تذکرات شفاهی و کتبی در اجرای بند ۱۲ ماده ۶ آیین نامه اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهر و بند ۹ ماده ۶ آئین نامه داخلی شورای اسلامی شهر،  شهردار جهرم جهت پاسخگویی به سوالات اعضای محترم شورای اسلامی شهر در روز پنج شنبه سوم شهریور ماه ۱۴۰۱  در صحن شورا شهر حاضر خواهند شد.

نظرات 0


آخرین مطالب