نگهداشت هزینه ای برای شهرداری نداشت

مهندس اسدی شهردار جهرم گفت: طرح نگهداشت محلات در حوزه خدماتی خروجی های خوبی به همراه داشته است.

اسدی افزود: این طرح صرفاً جمع آوری زباله ها در سطح شهر نیست، بلکه با اجرای طرح نگهداشت نخاله هایی که بعضاً چندین سال در گوشه کنار شهر دپو شده و باعث بیماری مردم می شد جمع آوری شده است.

به گفته وی، در طرح نگهداشت بیش از 60 کانال سطح شهر که مسدود شده بود و در زمان بارندگی مشکلاتی همچون آبگرفتگی معابر و خیابان ها را به وجود می آورد بازگشایی شد.

شهردار جهرم با اشاره به اینکه برخی بر این باورند که طرح نگهداشت اقدامی بی فایده و در عین حال هزینه های گزافی را روی دست شهرداری می گذارد گفت: اجرای این طرح هیچ هزینه ای برای شهرداری نداشته است.

اسدی با اشاره به اینکه در فاز اول این طرح، بیش از صدها کامیون نخاله جمع آوری شده است عنوان کرد: فاز دوم طرح نگهداشت نیز در هفته های اخیر آغاز شده است.

نظرات 0


آخرین مطالب