نیازی به ثبت پلاک برای سفرنیست

🔸نیازی به ثبت پلاک خودرو برای سفر نوروزی نیست

 وحیدی وزیر کشور در حاشیه نشست قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا:

🔹نگاه ستاد ملی کرونا این بوده که مردم آزادی عمل برای استفاده از تعطیلات داشته باشند.

🔹کسانی که واکسن نزده اند مشخص اند و خودروهایشان هم معلوم است و اگر در ترددها مشاهده شدند؛ جریمه می‌شوند و نیازی به ثبت پلاک در جایی نیست.

🔹تاکید جدی وزارت بهداشت این است که همه دز سوم را بزنند چون در برخی از کسانی که دز دوم را زده اند ایمنی زایی از بین رفته است.

🔹اصناف هرچه سریعتر کیوآر کد خود را بگیرند وگرنه مورد جریمه و مجازات قرار خواهند گرفت.

نظرات 0


آخرین مطالب