صدور سند تک برگ برای اراضی ملی جهرم

به منظور تحقق اهداف سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و اجرای قانون جامع کاداستر، سند تک برگ ۶۹هزار و۸۶۰ هکتار از اراضی ملی شهرستان جهرم صادرشد.

🔰ابراهیم شهسواری رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جهرم:

این اسناد در ۱۸ پلاک و ۴۸ فقره سند تک برگ به نام دولت صادر وتحت مالکیت دولت قرار گرفت.

اجرای طرح کاداستر گامی مهم برای پیشگیری از وقوع پدیده زمین‌خواری به‌شمار می‌رود و صدور اسناد تک برگی و تثبیت اراضی ملی در سامانه ثبت موجب کاهش چشمگیر تخلفات و تصرفات احتمالی در اراضی ملی می‌شود.

با اجرای طرح کاداستر یا حدنگاری اراضی علاوه بر مشخص نمودن مرز بین اراضی دولتی و مستثنیات، از بسیاری از تخلفات و جرائم دراین عرصه‌ها نیز جلوگیری می‌شود.

با تشکر از همکاری اداره ثبت و اسناد شهرستان جهرم، به منظور سند تک برگی اراضی ملی پلاک‌های فوق انجام و تلاش برای صدور دیگر اسناد اراضی ملی در جهرم ادامه دارد.
_

نظرات 0


آخرین مطالب