انتصاب شهردار جویم و افزر از جهرم

با حکم استاندار فارس محمد صادق کشکویی  به عنوان شهردار شهر افزر منصوب شد.

🔹شورای شهر افزر  ماه گذشته به *صادق کشکویی* رای اعتماد برای تصدی پست شهرداری را داده بود که با تأیید استاندار فارس فعالیت وی به عنوان شهردار افزر آغاز گردید.

🔹 کشکویی پیش از این ،مسولیت واحد‌های درآمد و حقوقی شهرداری جهرم را در کارنامه خود داشته است

🔹 گفتنی است چندی پیش نیز *سجاد رازبان* بعنوان شهردار جویم منصوب شد.

نظرات 0


آخرین مطالب