طرح نگهداشت شهری، خیابان یادگار امام، بلوار‌مادر شمالی و بلوار مطهری

🔰طرح نگهداشت شهری، جمعه دهم دی ماه در خیابان یادگار امام، بلوار‌مادر شمالی و بلوار مطهری اجرا میگردد.
🔸به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، طرح نگهداشت شهر در جهرم، جمعه دهم دی ماه در خیابان یادگار امام، بلوار مطهری، بلوار مادر شمالی اجرا خواهد شد.
🔹خدمات نگهداشت شهر شامل همه حوزه های فضای سبز، زیباسازی، خدمات شهری، فنی‌وعمرانی، سد معبر و نظافت، شست وشوی معابر، پاکسازی زمین های بایر و بهداشت محیط می‌باشد.
━━━━━━━━━━━━

نظرات 0


آخرین مطالب