تغییرات جدید در شهرداری

♨️تغییرات جدید در شهرداری جهرم/سرپرستان معاونت های عمرانی و شهرسازی و خدمات شهری شهرداری جهرم معرفی شدند

در احکامی جداگانه از سوی عبدالرحیم اسدی شهردار جهرم ، مهندس حسن نظری شهردار سابق قطب آباد به عنوان سرپرست معاونت عمرانی و شهرسازی و ابوذر اکوان مدیر سابق خدمات شهری شهرداری جهرم به عنوان سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری جهرم معرفی شدند

برگرفته از کانال جهره جهرم

نظرات 0


آخرین مطالب