تخلیه جداول سطح شهر

تخلیه جداول سطح شهر توسط شهرداری جهرم
 🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، تخلیه جداول سطح شهر که به دلایل مختلف مسدود گردیده بود در حال انجام می‌باشد.
🔸تخلیه جداول پنج منطقه از شهر جهرم( فرهنگ شهر، شهرک فاطمیه، بلوار سرداران، خیابان امام حسن مجتبی ع ، خیابان‌ولیعصر) که به صورت کامل گرفته بود توسط شهرداری جهرم باز گردید.
🔹گفتنی است پانزده فرعی از مناطق گفته شده جداول آن‌ها به صورت کامل مسدود گردیده بود که رفع گرفتگی آن انجام شده است.
🔸کماکان عملیات رفع گرفتگی جداول سطح شهر ادامه خواهد داشت.

نظرات 0


آخرین مطالب