اتوبوس بازسازی شده وارد ناوگان عمومی

🔰دو دستگاه اتوبوس بازسازی شده وارد ناوگان عمومی شهر جهرم شد.
🔹به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و حمل و نقل شهرداری جهرم، مهدی ریاضی سرپرست سازمان مدیریت و حمل و نقل شهرداری با بیان اینکه در راستای اعتبارات تبصره 18 قانون بودجه، بازسازی ناوگان عمومی حمل و نقل انجام شده است افزود : با پیگیری های انجام شده هم اکنون دو دستگاه اتوبوس جمعا با هزینه ای بالغ بر چهارمیلیارد و هفتصد میلیون ریال بازسازی و مجدداً خدمت رسانی خود در خطوط را آغاز نموده اند.
🔸وی همچنین اضافه کرد، امیدوارم در آینده نزدیک شاهد بازسازی و همچنين نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری باشیم
🔹ایشان در پایان اظهار امیدواری نمود که با نظر مساعد مهندس اسدی شهردار جدید جهرم شاهد توجه بیشتر شهرداری به این سازمان در راستای خدمت رسانی و رفاه بیشتر شهروندان باشیم.

نظرات 0


آخرین مطالب