ورودی جهرم (بلوار رهبری) پر نور میشود

با اعتبار ۶۰ میلیارد ریالی ورودی جهرم (بلوار رهبری) پر نور میشود

 محمد اکوان مدیریت توزیع برق شهرستان جهرم از اجرای پروژه نوسازی پایه های روشنایی معابر بلوار رهبری خبر داد و گفت:با اجرای این پروژه  حدود ۶ کیلومتر به عبارتی تعداد ۲۰۰ عدد از این پایه تعویض و لامپ های led که داری روشنایی و طول عمر بیشتر می باشند جایگزین آن میگردد.

🔸🔹وی افزود: اعتبارات لازم برای اجرای این پروژه که با پیگیری های مجدانه نماینده شهرستان جناب دکتر رضایی و حمایت های همه جانبه مهندس خسروی مدیر عامل شرکت توزیع برق استان در سطح ملی و استانی انجام گرفته است ،بالغ بر ۶ میلیارد تومان بر آورد شده و مقرر گردید به صورت مرحله به مرحله تخصیص یابد.💡با اعتبار ۶۰ میلیارد ریالی ورودی جهرم (بلوار رهبری) پر نور میشود

📍به گزارش چهره جهرم ، محمد اکوان مدیریت توزیع برق شهرستان جهرم از اجرای پروژه نوسازی پایه های روشنایی معابر بلوار رهبری خبر داد و گفت:با اجرای این پروژه  حدود ۶ کیلومتر به عبارتی تعداد ۲۰۰ عدد از این پایه تعویض و لامپ های led که داری روشنایی و طول عمر بیشتر می باشند جایگزین آن میگردد.

🔸🔹وی افزود: اعتبارات لازم برای اجرای این پروژه که با پیگیری های مجدانه نماینده شهرستان جناب دکتر رضایی و حمایت های همه جانبه مهندس خسروی مدیر عامل شرکت توزیع برق استان در سطح ملی و استانی انجام گرفته است ،بالغ بر ۶ میلیارد تومان بر آورد شده و مقرر گردید به صورت مرحله به مرحله تخصیص یابد.

نظرات 0


آخرین مطالب