رفع گرفتگی جدول عرضی خیابان بوستان

رفع گرفتگی جدول عرضی خیابان بوستان روبروی پاساژ نادر و آسفالت این معبر پس از باز نمودن کانال
🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، در ادامه پروژه‌های عمرانی سطح شهر، گرفتگی جدول عرضی خیابان بوستان اصلاح گردید.
🔸رفع گرفتگی و باز نمودن حدول عرضی خیابان بوستان روبروی پاساژ نادر باز گردید.
🔹گفتنی است پس از اصلاح کانال عرضی و بازنمودن این کانال سریعا آسفالت این معبر در دستور کار قرار گرفت.

نظرات 0


آخرین مطالب