طرح اهداء خون کارکنان کادر و وظیفه مرکزآموزش

✅ اهدا  ۲۹۷۰۰ سی سی خون کارکنان کادر و وظیفه مرکزآموزش شهیددستغیب به مناسبت گرامیداشت هفته ناجا

 بمناسبت گرامیداشت هفته ناجا تعداد ۹۴ نفر از کارکنان کادر، وظیفه و فراگیران آموزشی مرکز آموزش شهید دستغیب ناجا در پویش طرح اهداء خون شرکت نمودند.

🔸 سرهنگ شکرخدا لطفی فرماندهی این مرکز عنوان داشت:
 دراین طرح کارکنان مرکزآموزش شهیددستغیب ناجا میزان ۲۹۷۰۰ سی سی خون خود را به نیازمندان اهدا نمودند.

🔸 در حاشیه این مراسم از ۶ نفر از کارکنان که بیشترین شرکت در اهداء خون داشتند.

 🔸 همچنین ازسرهنگ علیرضا شهرستانی رییس بهداری این مرکز که بیشترین فعالیت را درهفته ناجا داشت با حضور  هیئت رئیسه مرکز آموزش و رئیس  انتقال خون شهرستان جهرم با اهداء لوح و جایزه قدردانی بعمل آوردشد.

نظرات 0


آخرین مطالب