طرح فاصله گذاری

الزام اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در وسایل حمل و نقل شهری در جهرم

🔰مهندس شفیعیان فرماندار جهرم در جلسه با مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری جهرم در خصوص پیشگیری از شیوع ویروس کرونا:

🔹شرایط استفاده از دستگاه کارتخوان در تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها فراهم شود.

🔸نسبت به نصب پوسترهای هشدار دهنده در خودروهای حمل و نقل عمومی اقدام شود.

🔹به منظور رعایت فاصله اجتماعی حداکثر سه مسافر در تاکسی‌ها و به صورت فاصله گذاری یک صندلی در اتوبوس‌ها اقدام شده و سازمان حمل و نقل به صورت مستمر حسن اجرا را بازرسی نماید.

🔸به رانندگان تاکسی و اتوبوس‌ها و مسافران تاکید گردد از ماسک استفاده کنند و سیستم‌های تهویه خودروها روشن باشد.

نظرات 0


آخرین مطالب