تخلف از قانون در حوزه امور پیشگیری شهری

اززمان فعالیت ما در این سایت هر شهروند جهرمی می تواند هرگونه تخلف از قانون در حوزه امور پیشگیری وجلوگیری از رفع تخلفات شهری  را به صورت آنلاین و غیرحضوری جهت بازرسی و برخورد به اطلاع کارشناسان آن حوزه در شهر برساند و از طریق همین سامانه نتیجه نهایی را پیگیری کند. این گزارش موضوعات زیر شامل می شود:
🔹افزایش غیرمجاز تراکم، سطح اشغال، تعداد طبقات و ...
🔹عدم رعایت اصول ایمنی (مانند: گودبرداری غیراصولی یا بدون مجوز(
🔹ساخت و ساز غیر مجاز یا تغییر غیرقانونی کاربری ملک
🔹تخلفات شهرداری یا ناظر پروژه و ...
🔹تجاوز به حریم کوچه یا خیابان
🔹مشرف شدن به ملک مجاور

ضمنا می توانید باشماره تماس  137 در هر لحظه از شبانه روزی با مشاهدهرگونه تخلف با ما تماس حاصل نمایید .

نظرات 0


آخرین مطالب