رعایت ایمنی

11 نکته برای رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار

۱. از وقوع لغزش و سقوط جلوگیری کنید
۲. خطرات آتش‌سوزی را برطرف نمایید
۳. میزان گرد و غبار را کنترل کنید
۴. از جاری شدن مواد در محیط کار جلوگیری کنید
۵. از ریختن اشیاء جلوگیری به عمل آورید
۶. به‌هم‌ریختگی‌ها را مرتب نمایید
۷. مواد را به درستی انبار کنید
۸. از ابزارها و تجهیزات ایمنی شخصی استفاده کنید و آنها را مورد بازرسی قرار دهید
۹. میزان تکرار فعالیت‌های ایمنی و بهداشتی را مشخص نمایید
۱۰. قوانین مدوّن تهیه نمایید
۱۱. تفکر درازمدت داشته باشید

روابط عمومی سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری جهرم

نظرات 0


آخرین مطالب