فراخوان متقاضیان شرکتهای حمل ونقل سرویس مدارس درسطح جهرم

کلیه شرکت‌های حمل و نقل متقاضی سرویس مدارس می‌توانند، از تاریخ بیست و یکم اردیبهشت ماه ۹۹ به مدت یک هفته جهت تکمیل و یا ارائه مدارک مستند برابر دستورالعمل‌های ابلاغی، به سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری جهرم واقع در بلوار نخلستان مراجعه نمایند.

🔸️بدیهی است به درخواست‌های بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد./

نظرات 0


آخرین مطالب