امداد رسانی آتش نشانی

نجات گوسفند سقوط کرده درون چاه و آزاد سازی پای کارگر ساختمانی درون چهار پایه

🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، طی تماس تلفنی مردمی مبنی بر سقوط گوسفند درون چاه روبه روی میدان تره‌بار و گیر افتادن پای کارگر ساختمانی در چهار پایه واقع در‌ مجتمع مسکونی، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری جهرم با اعزام همزمان تیم ارتفاع و امداد نجات به سر صحنه از ایستگاه شماره یک اقدام به آزاد سازی حیوان درون چاه و شخص گیر افتاده در‌مجتمع مسکونی نمود.

نظرات 0


آخرین مطالب