تمدید پروانه نیازی به مراجعه حضوری نیست

تا اطلاع ثانوی برای دریافت یا تمدید پروانه فعالیت ناوگان شهری نیازی به مراجعه حضوری نیست

🔰مبشر رییس سازمان حمل و نقل شهرداری جهرم  گفت‌ :

با عنایت به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر تعطیلی برخی مشاغل، کاهش نیروی کاری سازمان‌ها و ادارات و محدودیت‌های تردد نا‌وگان و در راستای کاهش تردد مراجعات مردمی به شهرداری‌ها، تا اطلاع ثانوی سهمیه سوخت وانت بارهای شهری که برای دریافت سهمیه اعتباری سوخت در سامانه مدیریت مرکزی حمل بار شهری به نشانی

ثبت نام کرده‌اند و اصالت اطلاعات ایشان احراز شده است تخصیص داده می‌شوند و لزومی به صدور پروانه فعالیت برای تخصیص سهمیه سوخت نیست.

همچنین پروانه اشتغال رانندگان و فعالیت ناوگان بار و مسافر دیزل و بنزین درون شهری که مهلت اعتبار آن رو به اتمام است تمدید می‌شود.

لذا نیازی به مراجعه حضوری مالکین و رانندگان جهت دریافت یا تمدید پروانه نخواهد بود.

نظرات 0


آخرین مطالب