دومین فرماندار شهرستان خفر منصوب شد

دومین فرماندار شهرستان خفر منصوب شد*

🔻دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزير كشور در حكمي «فرهاد جهانخواه» را به سمت فرماندار شهرستان خفر منصوب كرد.

نظرات 0


آخرین مطالب