اجتماع بزرگ خانوادگی سلام فرمانده به روایت تصویر

 اجتماع بزرگ خانوادگی سلام فرمانده با حضور مداح و خالق اثر حاج ابوذر روحی جمعه سوم تیرماه پارک کوهسار.

نظرات 0


آخرین مطالب