تخلیه‌ی جداول سطح شهر

تخلیه‌ی ۲۴۰۰ متر طول از جداول سطح شهر و لایروبی برخی از رودخانه های سطح شهر

🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، در فروردین و اردیبهشت ماه امسال ۲۴۰۰ متر طول از جداول سطح شهر توسط شهرداری جهرم تخلیه گردیده است.

🔸جدول‌های بلوار رهبری، بلوار سرداران، بلوار سپاه، بلوار بسیج و خیابان فضیلت تخلیه گردیده است همچنین رودخانه های بلوار رهبری، بلوار سپاه و خیابان اسدآبادی لایروبی گردید.

🔹همشهریان عزیز از ریختن نخاله های ساختمانی، باغات و همچنین ریختن زباله در جداول و بستر رودخانه ها جدا خودداری کنند.

نظرات 0


آخرین مطالب